Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedmiot działalności PGK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pozezdrzu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Pozezdrze Nr PP.7031.2.2017.RPI z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. stanowi:

Zbiorowe zaopatrywanie w wodę:

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Usługi asenizacyjne
Usługi asenizacyjne
Oferta zarządzania nieruchomościami - PGK Sp. z o.o.
Zarządzanie nieruchomościami
Okna, Drzwi, Rolety - Monter
Okna, Drzwi, Rolety - Monter
Fotowoltaika - MK HydroBud
Fotowoltaika - MK HydroBud
Fotowoltaika - MK HydroBud
Fotowoltaika - MK HydroBud
Ogrody zimowe - Monter
Ogrody zimowe - Monter
Previous Next Play Pause

PGK posiada w eksploatacji

ujęcia, oczyszczalnie, przepompownie wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej eksploatuje 3 ujęcia wody, 2 przepompownie wody, 1 oczyszczalnię ścieków i 32 przepompownie ścieków oraz 53 przepompownie przydomowe na terenie Gminy Pozezdrze. W posiadaniu przedsiębiorstwa są sieci wodociągowe o łącznej długości 141,5 km i sieci kanalizacyjne o łącznej długości 76,7 km.

Spółka PGK dysponuje pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym.

3

Ujęcia wody

2

Przepompownie wody

1

Oczyszczalnia ścieków

32

Przepompownie ścieków

53

Przepompownie przydomowe

KOMUNIKAT
 
W związku z pracami przy budowie SUW Jakunówko w dniu 21.05.2024 wtorek, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Jakunówko od godziny 8:00 do 12:00.
 
Za niedogodności przepraszamy.
 
Komunikat Nr 5 2024

profile

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.01.2018 roku pod numerem KRS: 0000711251.

Posiada ona nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 845-199-05-52 przez Urząd Skarbowy w Giżycku oraz statystyczny w systemie REGON 369261967.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 880 udziałów o wartości 880 000,00 zł. Wszystkie udziały są własnością Gminy Pozezdrze.

 

 

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić