Aktualności - Wod-Kan

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - AKTUALIZACJA

W związku z awarią na sieci wodociągowej w m. Pozezdrze, w dniu 27.01.2021r. tj. środa, od godziny 8:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Kolonia Pozezdrze, Wyłudy, Przerwanki, Pieczarki, PozezdrzeZastępczy punkt poboru wody: hydrant, SUW Pozezdrze, ul. Podleśna

Za utrudnienia przepraszamy.

Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przypomina, że korzystanie z wody i zrzut ścieków bez uprzedniego zawarcia umowy, ma wpływ na wysokość ponoszonych opłat za wodę i ścieki przez wszystkich odbiorców . 
Zgodnie z prawem z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach:
- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,
- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.                                                   Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.*

Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.**

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1. telefonicznie: 87 444-50-33 lub 726 996 994,
2. bezpośrednio w siedzibie PGK Sp. z o. o.
3. elektronicznie: strefa klienta
Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

*art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858  **art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ - Okowizna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 20.01.2021 (środa) od godz. 9:00 , może wystąpić przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej w Okowiźnie. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki

Szanowni Państwo,

w związku ze skargami na jakość wody, PSSE zbadała wodę z wodociągu publicznego Radziszewo. Badania nie wykazały nieprawidłowości:

pdfbadanie wody 8-01-21.pdf137.6 KB11/01/2021

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w okresie zimowym należy:

  • zabezpieczyć przed działaniem mrozu pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (otulina, styropian, pianka, tkanina), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • nie składać śniegu i lodu na urządzeniach wod-kan takich jak: pokrywy żeliwne od zasuw, hydrantów, studzienek, kratek ściekowych itp.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić