Aktualności - Wod-Kan

AWARIA

         Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej Sp. z o o. informuje, że nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Pozezdrze.

Planowany termin usunięcia awarii: 19 lutego 2020, godzina 15:00.

Zastępcze punkty poboru wody:

1. hydrant przy ulicy Kolejowej, Pozezdrze

2. siedziba PGK Sp. z o. o., ulica Wolności 4 C, Pozezdrze (do godziny 15:00)

2. Stacja Uzdatniania Wody, ulica Podleśna, Pozezdrze (po godzinie 15:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 724 333 033)

 

Zespół PGK

obwieszczenie 14 02 2020 1

AWARIA

          Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej Sp. z o o. informuje, że nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

W dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) pozbawione wody będą miejscowości Radziszewo, Krzywińskie i Stręgielek.

Planowany termin usunięcia awarii godz: 15.00 (24 stycznia 2020)

Zespół PGK

Ogłoszenie dotyczące cen i opłat z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Informujemy, że w dniu 07 grudnia 2023 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RZT.70.2.2023, zatwierdzona została Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez RZGW w Białymstoku, czyli od 04.01.2024 r.

Dodatkowo informujemy, że na rok 2024 wójt Gminy Pozezdrze ustalił dopłaty dla taryfowych grup odbiorców wody i dostawców ścieków (Uchwała nr XLV/300/23 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 11.12.2023 r.).

pdfDecyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RZT.70.2.2023.pdf269.38 KB03/01/2024

pdfTaryfa PGK Sp. z o.o. Pozezdrze.pdf588.65 KB03/01/2024

pdfUchwała nr XLV 300 23 Rady Gminy Pozezdrze.pdf48.71 KB04/01/2024

Cennik Wod Kan 2024

Cennik obowiązuje od 01.01.2024 r.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić