Nasze realizacje

W dniu 07.06.2022 PGK zakupiło nowy traktor wraz z osprzętem. Nowy nabytek pozwoli nam sprawniej  zajmować się utrzymaniem czystości na drogach oraz pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Pozezdrze. Zakup możliwy był dzięki znacznemu dofinansowaniu, za co dziękujemy Wójtowi i Radnym Gminy Pozezdrze.

Traktor 01

 Remont przystanku w Gębałce

received 984940299058685received 475406154374248

received 369139705264194received 999203570968920

received 957418858250511

 

Remont SUW Pozezdrze

Nasza Stacja przechodzi metamorfozę. Kolejny etap prac za nami. Czekamy na więcej.

Remont SUW 06.04.2022 1Remont SUW 06.04.2022 2Remont SUW 06.04.2022 3

                                             Remont SUW 06.04.2022 4Remont SUW 06.04.2022 5Remont SUW 06.04.2022 6

Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przeprowadzono modernizację sieciowej przepompowni ścieków PŚ Zofiówka (nad Sapiną). Dokonano wymiany włazu, zasuw wewnątrz przepompowni, zaworów zwrotnych, wstawiono zasuwę przed przepompownią ścieków. Zakupiono pompę ściekową, drugą z pomp poddano remontowi.

 

 

Modernizacja PŚ-3 Stręgielek przeprowadzona przez firmę Hydro-Partner Sp. z o. o. dzięki środkom przekazanym przez Urząd Gminy Pozezdrze. Dokonano całkowitej wymiany wyposażenia przepompowni wraz z modernizacją szafy sterowniczej. Koszt inwestycji to 94.956 zł.

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić