Nasze realizacje

Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przeprowadzono modernizację sieciowej przepompowni ścieków PŚ Zofiówka (nad Sapiną). Dokonano wymiany włazu, zasuw wewnątrz przepompowni, zaworów zwrotnych, wstawiono zasuwę przed przepompownią ścieków. Zakupiono pompę ściekową, drugą z pomp poddano remontowi.

 

 

Modernizacja PŚ-3 Stręgielek przeprowadzona przez firmę Hydro-Partner Sp. z o. o. dzięki środkom przekazanym przez Urząd Gminy Pozezdrze. Dokonano całkowitej wymiany wyposażenia przepompowni wraz z modernizacją szafy sterowniczej. Koszt inwestycji to 94.956 zł.
Remont SUW Radziszewo
Wymiana rury odpływowej na oczyszczalni ścieków 30.09.2020 r.

 

 

 
Remont przepompowni - wymieniono prowadnice do obu pomp.

 

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić