Wodociągi i kanalizacja - Taryfy

Ogłoszenie dotyczące cen i opłat z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Informujemy, że w dniu 2 września 2019r. decyzją BI.RZT.070.14.2019.KO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez RZGW, czyli od 20.09.2019.

Wysokość cen i stawek opłat.

taryfy wod kan 2019 22

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt.1, 2, 6 Rozporządzenia, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wprowadzonej odrębnymi przepisami. W powyższych tabelach przyjęto 8% stawkę podatku VAT.

pdfDecyzja dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku1.57 MB15/11/2019, 12:33
pdfProjekt taryfy PGK Sp. z o.o.2.85 MB15/11/2019, 12:33

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić