Wodociągi i kanalizacja - Taryfy

Ogłoszenie dotyczące cen i opłat z tytułu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Informujemy, że w dniu 07 grudnia 2023 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RZT.70.2.2023, zatwierdzona została Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez RZGW w Białymstoku, czyli od 04.01.2024 r.

Dodatkowo informujemy, że na rok 2024 wójt Gminy Pozezdrze ustalił dopłaty dla taryfowych grup odbiorców wody i dostawców ścieków (Uchwała nr XLV/300/23 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 11.12.2023 r.).

pdfDecyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RZT.70.2.2023.pdf269.38 KB03/01/2024

pdfTaryfa PGK Sp. z o.o. Pozezdrze.pdf588.65 KB03/01/2024

pdfUchwała nr XLV 300 23 Rady Gminy Pozezdrze.pdf48.71 KB04/01/2024

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze

NIP: 8451990552

mail: biuro@pgkpozezdrze.pl
tel.: 87 444 50 33, 726 996 994

Oczyszczalnia ścieków:
tel.: 726 990 994

Jak do nas trafić